Likabehandling

Det är en mänsklig rättighet att inte bli hotad, illa behandlad eller diskriminerad. Handlingarna är till och med olagliga. Detta regleras bland annat av diskrimineringslagen. Men det är inte alltid lätt att veta var gränsen går. Eller att veta när man ska gripa in.Denna utbildning har tagits fram för att öka förståelsen för vikten av likabehandling och hjälpa till att visa på var gränserna går. Målet är att du som genomför denna utbildning skall reflektera över hur du själv och dina kollegor agerar och utifrån det stötta den utsatte samt sätta stopp för det.

Innehållsförteckning:
  • Introduktion

  • Trakasserier
  • Varför Trakasserier
  • Nej till Trakasserier
  • Åtta Scener
  • Ordlista och avslutande kontrollfrågor
Kursens omfattning:

Likabehandling.

Vem är den till för:

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom sjöfarten, både ombord och i landorganisationen.

Jag kan inte hitta kursen efter att jag loggat in?

Har du redan ett Shipgaz Training-konto, men kan inte hitta likabehandlingskursen i ditt bibliotek? Be din arbetsgivare att aktivera den.

Kursutvecklare:

Kursen har producerats av Crewcomp AB i samarbete med Shipgaz Training, Medialaget Väst AB och Solid Pictures.

Varför likabehandlingsutbildning?

Denna utbildning har kommit till tack vare ett stort stöd och finansiering från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Alla organisationer inom Sveriges sjöfartsbransch står bakom denna utbildning Svensk Sjöfart, SARF, SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Linnéuniversitetet, Chalmers, Transportstyrelsen, SUI.Logotyper