SAN - Bättre arbetsmiljö till sjöss

Kursen vänder sig i första hand till dig som jobbar ombord, men även du som arbetar med arbetsmiljöfrågor iland eller studerar kan med fördel genomföra utbildningen. Utbildningen är anpassad för fartyg under svensk flagg, men reglerna gäller alla ombord, oavsett om man är tillfälligt anställd (exempelvis TAP) eller tillsvidareanställd. Ambitionen är att med ökad kunskap bidra till att göra våra fartyg till tryggare, säkrare och mer trivsamma arbetsplatser.

Course prerequisites:

Kursen är gratis och öppen för alla som jobbar på svenskflaggade fartyg

Reference:

The Swedish Maritime Joint Work Environment Council’s (SAN) “Work Environment Manual for shipping”.

Course developer:

The Swedish Maritime Joint Work Environment Council (SAN).